Holistisch dierenarts en healing

Als holistisch dierenarts ga ik het dier in al zijn aspecten en relaties bekijken, op deze manier kan een echt welbevinden van dier en eigenaar tot stand komen. Ik richt mij bij de behandeling op het herstel van de totaliteit van het dier en zijn leefwereld, gezien een probleem zich nooit beperkt tot één onderdeel. Naast het monsteren en onderzoeken van het dier ga ik in gesprek met de eigenaar.

De historie, het voer, de arbeid, het fysieke lichaam spelen een rol in de toestand van het dier. Om dit in kaart te brengen laat ik mij helpen door de Lecher-antenne , een meetinstrument waarmee de mate van gezondheid van weefsels en organen bepaald kan worden. Ook kan de Lecher-antenne een waarde geven aan de effectiviteit van medicijnen en voer.

De behandeling bestaat erin om blokkades in het lichaam op te heffen en de doorstroming van energie te verbeteren aan de hand van acupunctuur. Daarnaast maak ik, waar nodig, het fysieke lichaam los met manipuleren van de diverse gewrichten. Als holistisch healer ga ik, bij de gevallen waar ik in dit gebied een verstoring aantref,  het lichaam van mens en dier harmoniseren, fysiek-energetisch met emotioneel-mentaal en de andere lagen..